نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت

حجم فایل : 0.00مگابایت قیمت محصول : 2500 تومان
نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت

دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت

این مجموعه سوالات در ۲۰ آبان سال ۹۳ بروز رسانی شده است.

 • مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی این سوالات دارای پاسخنامه میباشد)
  ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی – کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت پتروشیمی – سال ۸۹– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت گاز– سال ۸۶– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت گاز– سال ۸۵– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت گاز– سال ۸۴– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت پتروشیمی – سال ۸۹– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت پتروشیمی – سال ۸۷– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت پتروشیمی – سال ۸۶– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت گاز – سال ۸۶– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت گاز – سال ۸۵– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت گاز – سال ۸۴– کارشناسی و ارشد
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت گاز – سال ۸۲– کارشناسی و ارشد
  ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی – کاردانی
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت گاز– سال ۸۴ – کاردانی
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت گاز استانی– سال ۸۴ – کاردانی
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت گاز– سال ۸۳ – کاردانی
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت گاز– سال ۸۴ – کاردانی
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت پخش و پالایش– سال ۸۵ – کاردانی
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت پخش و پالایش– سال ۸۴ – کاردانی
  ۲۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت پخش و پالایش– سال ۸۳ – کاردانی
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت گاز– سال ۸۴ – کاردانی
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت گاز– سال ۸۲ – کاردانی
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت پالایش و پخش– سال ۸۴ – کاردانی
  ۲۰ سوال زبان انگلیسی شرکت پالایش و پخش– سال ۸۳ – کاردانی

این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی سایت استخدام ایران می باشد.
شما با مطالعه این نمونه سوالات می توانید گام بزرگی به سمت استخدام شدن در این آزمون بردارید.

حجم فایل : 0.00مگابایت قیمت محصول : 2500 تومان
نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت